Pressure test station

Arbeidsstasjon; Trykkprøving av sjøvannskjølere, hydraulisk operert teststasjon. 2-hands operasjon, trykkavlesning, HPU og teststasjoner.