Production line for titan plate cooler

Produksjonsline for titan sjøvannskjøler. Kutting og pressing av forknekte titanplater. Hydraulisk operert.