Production cell for lightning pole

Arbeidsstasjon; Stanseverktøy for delproduksjon av stolpe for trafikklys. Hydraulisk operert stanse.