Aqua feeding valve for fish farm

Oppdrettsanlegg foringsanlegg,  velgerventil . Prosessventil for foring av flere mærer fra foringssilo. Encoderstyrt veksling, presisjonsmaskinert utveksling.