Service and Support

AMEKA kan bistå med kompetanse i hele prosessen fra idé til prosjektering, bygging, testing og vedlikehold av maskinene. Vi tar også på oss hydraulikkmontasje for kunder som har et produkt, men mangler verksted og testfasiliteter.

Ved hjelp av AR (Agumented Reality) -teknologi kan deler av service gjøres gjennom fjernsupport.

Ameka har langsiktige rammeavtaler på service som basis på de leveranser vi gjøre. Rammeavtaler kan bygges i henhold til ønske, fra de enkle årlige servicegjennomganger, til kontinuerlig support og driftsovervåking.