Rådgivning

Prototyping

Vår lange erfaring fra utvikling av verktøy og produksjonslinjer har gjort at vi også ofte blir forespurt om å delta i utviklingsprosjekter og bygging av prototyper. Gründerbedrifter og etablerte bedrifter kommer med en idé om hva de vil lage, eller at de ser mulighetene for å automatisere deler av sin produksjon. Ameka kan vise til mange eksempler på at vår erfaring blir verdsatt i denne fasen. For Ameka er dette ofte veien inn til langvarige samarbeid og tette relasjoner som gagner begge selskap.

Målekontroll

Regelmessig kalibrering av instrumenter og måleutstyr er vesentlig for å sikre korrekte måleresultater, og dermed en viktig del av kvalitetssikringen for mange bedrifter. AMEKA er har eget kontrollmålesenter for måleutstyr. Vi utfører kontrollmåling og justering for kunder innen alle typer industrier.

Etter en kalibrering utarbeides det et kalibreringsbevis som inneholder måleresultater mot våre sporbare referanser

Produkter som kalibreres:

  • Skyvelære (digitale/analoge)
  • Mikrometer (digitale/analoge)
  • Innstillingsstaver/Nullpunktskiver (utvendig lengde)
  • Plantolker (utvendig lengde)
  • Planring (innvendig lengde/diameter)
  • Gjengetolker (utvendig effektiv gjengediameter)
  • Gjengeringer (innvendig effektiv gjengediameter)
  • Innstillingsring/Plantolk (formmåling)
  • Passbiter (komparering)