Produksjonslinjer

Vi kan tilby konstruksjon, bygging, montering og testing og service på komplette produksjonslinjer til industrier som produserer ferdigvarer i Norge. Vi har lang erfaring innenfor tynnplateindustri, men har også levert anlegg til møbel-, næringsmiddel og oppdrettsindustrien. Våre produksjonslinjer er skreddersøm, og gir våre kunder reduserte kostnader ved at vi kan automatisere hele eller deler av deres produksjon.

Vi har fordelen av å samarbeide med de fleste maskinleverandører i Skandinavia, og står dermed friere til å velge de standardmaskiner som passer produksjonen best, fremfor å benytte et begrenset utvalg av én produsents standardmaskiner. I tillegg produserer vi egne tynnplatebearbeidingsmaskiner.

Vi har knyttet til oss spesialister innenfor automatisering og IoT (Internet of Things), som bidrar til et fremtidsrettet styringsprogram med smartteknologi, hvor vi bl.a. benytter AR (Agumented Reality) teknologi for drifts- og servicesupport. Ameka er blant annet GOLDPARTNER for LINSIGHT, og Offisiell partner for Kuka Robots.