Arbeidsstasjoner

En arbeidsstasjon er en arbeidscelle som automatiserer en produksjon, eller deler av en produksjon. Vi kan tilbyd konstruksjon, bygging, montering og testing og service på komplette arbeidsstasjoner, uavhengig om den skal stå alene eller inkorporeres in en eksisterende produksjonslinje.

Våre arbeidsstasjoner er skreddersøm, og gir våre kunder reduserte kostnader ved at vi kan automatisere hele eller deler av deres produksjon. Arbeidsstasjonene leveres ihht alle relevante krav og standarder. Vi leverer i tillegg transportløsninger til arbeidsstasjonen, maskinutstyr og programvare, og annet komplimenterende utstyr for å få den til å passe inn i en produksjonslinje eller produksjonsprosess.